Bina Enerji Modellemesi

Building Energy Modelling (BEM)*

Bina enerji modellemesi, çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılan ve enerji tipine göre saatlik, günlük, aylık veya yıllık enerji tüketimlerinin detaylı olarak görülebildiği simülasyon çalışmasıdır.

İçerik

Bina Enerji Modellemesi Nedir?

Enerji modellemesi çalışmaları ile kullanıcı konforundan ödün vermeden en az enerji tüketilerek en yüksek verimin elde edilmesi amaçlanır. Bina enerji modellemesi (BEM), tasarım aşamasındaki binalarda doğru sistemlerin seçimini sağlarken, mevcut binaların işletim ve yenileme süreçlerinde kolaylıklar sağlar.

Tüm Bina Enerji Modellemesi, yeni bina ve yenileme tasarımlarında, standartlara uyum, yeşil sertifikalandırma ve gerçek zamanlı bina kontrolünde kullanılan çok yönlü, çok amaçlı bir araçtır. BEM ayrıca bina enerji verimliliği yasalarını geliştirmek ve politika kararlarını vermek gibi büyük ölçekli analizler için de kullanılmaktadır.

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kapsamındaki Bina Enerji Modellemesi ile enerji tüketimleri önceden görülür, enerji tasarrufu için yapılabilecek çalışmalar karşılaştırılabilir. Projenin konumu, ısıtma soğutma sistemleri, cephe sistemleri dikkate alınarak doğru tasarım oluşturulur, böylece işletme sürecinde enerji faturalarında düşüş sağlanır.

Yeşil Bina Sertifikalarında Enerji Modellemesi

Dünyada uygulamada olan LEED, BREEAM, EDGE, BEST gibi bir çok yeşil bina sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde çevreye olan etkinin görülebilmesi, su tüketiminin azaltılması gibi çalışmalara ek olarak, enerji tüketiminin de baz duruma göre azaltılması istenmektedir. Enerji tüketiminin, dolayısı ile enerji üretiminin çevreye olan etkileri de dikkate alındığında sertifikalar içinde en fazla puana sahip olan başlık enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

LEED enerji modellemesi ile elde edilen enerji tasarruf oranına göre 18 puana kadar katkı sağlanabilmektedir. Projenin ve baz binanın enerji tüketimleri ise saatlik analiz yapabilen enerji simülasyon yazılımları ile görülebilmektedir. Dolayısı ile yeşil bina sertifikalarında bina enerji modellemesinin yapılması yüksek oranda puan katkısı sağlamaktadır

Previous slide
Next slide

Enerji Modellemesi Nasıl Yapılır?

Binanın tamamı; yalıtım malzemeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanları, aydınlatma aygıtları, enerji tüketen tüm ekipmanlar, mahallerde çalışacak veya yaşayacak insan sayıları ve aktivite çeşitleri ile birlikte bilgisayar yazılımında oluşturulur. Oluşturulan bu model, inşaatın yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve son 10 yıllık meteorolojik bilgilerine dayalı olarak çalıştırılır. Bu aşamada binadaki tüm sistem ve verilerin birbirleri ile etkileşimleri de dikkate alınarak saatlik bazda enerji tüketim değerleri hesaplanmaktadır. Enerji simülasyonu ile yapıların saatlik, günlük, aylık ve yıllık enerji tüketimleri henüz tasarım aşamasında iken her bir sistem için ayrı ayrı görülebilmektedir.

AECO BEM çalışmalarında EnergyPlus altyapısını kullanmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda, tüketen sistemlerin tümü için saatlik enerji kullanımı ayrı ayrı görülebilmektedir. Verilerin doğru ve detaylı girilmesi ile, binanın işletme sürecinde karşılaşacağı faturalara çok yakın değerler alınabilmektedir.

Bina Performans Modellemesi?

Bina Performans Modellemesi ile başka yollarla kolayca cevaplanamayan sorulara çözüm bulunabilmesi mümkündür. BPM’in başlıca kullanım örnekleri şunları içerir:

Mimari Tasarım
Mimarlar BPM’i, enerji verimliliği yüksek binalar tasarlamak için, özellikle de ön inşaat maliyetleri ile operasyonel enerji maliyetleri arasındaki niceliksel değişimleri bildirmek için kullanırlar. Birçok durumda, BPM hem enerji maliyetlerini hem de ön inşaat maliyetlerini düşürebilir.

HVAC Tasarım ve İyileştirme
Binaların HVAC sistemleri büyük ve karmaşık olabilir. BPM, makine mühendislerinin bina ısıl yüklerini verimli bir şekilde karşılayan HVAC sistemlerini tasarlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu sistemler için kontrol stratejilerinin tasarlanması ve test edilmesi BPM ile sağlanabilir.

Bina Performans Değerlendirmesi
BPM, belirli bir kullanım ve kontrol koşullarına göre bir binanın enerji performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Enerji performans derecelendirmesi, performansa dayalı çıktı veren yeşil bina sertifikaları, finansal teşvikler, yasalara uyum gibi süreçlerin temelini oluşturur.