EDGE Danışmanlığı

EXCELLENCE IN DESIGN FOR GREATER EFFICIENCIES*

EDGE Yeşil Bina Sertifikası Dünya Bankasının kuruluşu olan IFC tarafından geliştirilmiştir ve 150’den fazla ülkede yer almaktadır.

İçerik

EDGE Sertifikası Nedir?

EDGE sertifikası, yeşil sertifikalandırmayı hızlı ve kolay hale getirerek çevresel sorumluluk bildirimi yapmanızı sağlar. Diğer yeşil bina sertifikalarından farkı daha hızlı, kolay ve uygun maliyetli olmasıdır. Gönüllülük esasına dayanan sistem, yeni inşaat projeleri ya da mevcut binalar dahil birçok bina tipi için uygunluk göstermektedir.

EDGE yeşil bina sertifikası ile enerji ve su tasarrufu yapan, işletme maliyetlerinin azaltıldığı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sera gazı salınımlarının azaltılması ile katkı sağlayan yapıların inşa edilmesi hedeflenmektedir.

EDGE Sertifikası Nasıl Alınır?

EDGE Sertifikası, yalnızca projenin EDGE gerekliliklerine yönelik üçüncü taraf onayından sorumlu olan GBCI tarafından verilebilir.

AECO, EDGE yeşil bina sertifikası için danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık hizmeti kapsamında, EDGE sertifikasının alınması için gerekli tüm ön koşul kontrolleri yapılır ve ardından tasarım ile inşaat çalışmaları için gereklilikler proje paydaşları ile paylaşılarak sertifikasyon sürecine devam edilir.

EDGE sertifikalandırma sistemi; enerji tüketimde, su tüketiminde ve malzemelerde gömülü olan enerjide minimum %20 tasarrufu hedefler. Tüm bu hedefler kontrol edilirken, tasarlanan bina yerel şartlara uygun oluşturulmuş bir bina ile karşılaştırılır. Tasarruf oranının artması EDGE sertifika seviyesini de artırmaktadır.

EDGE Sertifika Seviyeleri Neler?

EDGE sertifika sistemi eşik değerler üzerine kuruludur. 3 farklı EDGE sertifika seviyesi bulunmaktadır. Bunlar Yalın (Certified), İleri Seviye (Advanced) ve Sıfır Karbon (Zero Carbon) olarak isimlendirilmiştir.

Sağlanan tasarruf değerleri sertifika seviyesini belirlemektedir. AECO proje sahibinin talepleri doğrultusunda hedeflenen sertifika seviyesine ulaşılması için projenin tüm süreci içerisinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

EDGE Danışmanlığı

AECO, EDGE sertifikası için baştan sona danışmanlık hizmeti sunmaktadır. EDGE sertifikasının ön koşulu olan tüm çalışmalar hizmet kapsamına dahil edilmekte, süreç içerisinde ön koşullardan kaynaklanan ek maliyetler çıkartmamaktadır.EDGE yeşil bina sertifikası için kayıt ücreti her bir proje için sabittir.

EDGE sertifikasyon süreci kapsamında tasarım ve inşaat süreçlerinde yapılan çalışmalar denetçiler tarafından GBCI’a raporlanmaktadır. GBCI tarafından alınan sertifika ücreti ise projelerin kapalı otopark alanı hariç toplam alanına göre değişmektedir.

AECO tarafından tüm süreci kapsayan danışmanlık hizmet teklifi içerisinde sertifika kayıt ve inceleme bedellerine de yer verilmektedir.