Gün Işığı Simülasyonu ve Solar Radyasyon

Daylight / Sunlight and Overshadowing Calculations* Gün ışığı simülasyonu, iç mekan aydınlatma seviyesinin açık veya bulutlu gökyüzü durumu için, gerçek hava durumu verileri ve gerçek koordinatlar kullanılarak, bilgisayar yazılımları ile hesaplanmasıdır. Gün ışığı simülasyonu LEED gibi bir çok yeşil bina sertifikasyon sisteminde puan kazandırmaktadır. × Dismiss this alert. İçerik Gün Işığı Simülasyonu Nedir? Güneş ışınımı analizleri ile cephe yüzeylerindeki solar radyasyon miktarları, İç mekanların doğal aydınlatmaya sahip olup olmadığı, mekan içerisinde kamaşmaya sebep olan parlamalar, güneş kırıcılarının doğru tasarlanması gibi bir çok konu için gün ışığı simülasyonu kullanılmaktadır. Doğal aydınlatmanın insanlar üzerindeki pozitif etkisinin yanında, aydınlatma için tüketilen enerji tüketimi de doğal aydınlatma ile birlikte azaltılmaktadır. Gün ışığı simülasyonu ile enerji tasarrufu sağlandığı gibi bina kullanıcılarının konforu da artırılmaktadır. Gün Işığı Simülasyonu Nasıl Yapılır? Bina 3 boyutlu olarak yazılım içerisinde modellenir ve tasarım aşaması öncesinde test edilir. Doğru simülasyon sonuçları için bina yönelimi, konumu, yerel iklim verileri, yapı malzemeleri ve iç yüzey yansıtma katsayıları gibi birçok faktör göz önüne alınmaktadır. İlk analizden sonra farklı seçenekler için karşılaştırmalar yapılır ve bina optimizasyonu için çözümler sunulmaktadır. Previous slide Next slide Gün Işığı Simülasyonu Neden Gereklidir? Ofis binalarında yıllık enerji tüketiminin %20’lik dilimi aydınlatma kaynaklı olduğu düşünüldüğünde doğal ışık kaynağından yararlanmanın önemi görülmektedir. Gün ışığı modellemesi ile, gün ışığından optimum verimlilikte yararlanan binalar tasarlanabilir. Doğal gün ışığı ile tasarlanan binalar kullanıcıların konforunu arttırırken enerji tüketimini ciddi oranda azaltır.

Bina Enerji Modellemesi

Building Energy Modelling (BEM)* Bina enerji modellemesi, çeşitli bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılan ve enerji tipine göre saatlik, günlük, aylık veya yıllık enerji tüketimlerinin detaylı olarak görülebildiği simülasyon çalışmasıdır. Enerji Modellemesi Bina enerji modellemesi LEED gibi bir çok yeşil bina sertifikasyon sistemi için ön koşuldur. × Dismiss this alert. İçerik Bina Enerji Modellemesi Nedir? Enerji modellemesi çalışmaları ile kullanıcı konforundan ödün vermeden en az enerji tüketilerek en yüksek verimin elde edilmesi amaçlanır. Bina enerji modellemesi (BEM), tasarım aşamasındaki binalarda doğru sistemlerin seçimini sağlarken, mevcut binaların işletim ve yenileme süreçlerinde kolaylıklar sağlar. Tüm Bina Enerji Modellemesi, yeni bina ve yenileme tasarımlarında, standartlara uyum, yeşil sertifikalandırma ve gerçek zamanlı bina kontrolünde kullanılan çok yönlü, çok amaçlı bir araçtır. BEM ayrıca bina enerji verimliliği yasalarını geliştirmek ve politika kararlarını vermek gibi büyük ölçekli analizler için de kullanılmaktadır. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kapsamındaki Bina Enerji Modellemesi ile enerji tüketimleri önceden görülür, enerji tasarrufu için yapılabilecek çalışmalar karşılaştırılabilir. Projenin konumu, ısıtma soğutma sistemleri, cephe sistemleri dikkate alınarak doğru tasarım oluşturulur, böylece işletme sürecinde enerji faturalarında düşüş sağlanır. Yeşil Bina Sertifikalarında Enerji Modellemesi Dünyada uygulamada olan LEED, BREEAM, EDGE, BEST gibi bir çok yeşil bina sertifikasyon sistemi bulunmaktadır. Tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde çevreye olan etkinin görülebilmesi, su tüketiminin azaltılması gibi çalışmalara ek olarak, enerji tüketiminin de baz duruma göre azaltılması istenmektedir. Enerji tüketiminin, dolayısı ile enerji üretiminin çevreye olan etkileri de dikkate alındığında sertifikalar içinde en fazla puana sahip olan başlık enerji tüketiminin azaltılmasıdır. LEED enerji modellemesi ile elde edilen enerji tasarruf oranına göre 18 puana kadar katkı sağlanabilmektedir. Projenin ve baz binanın enerji tüketimleri ise saatlik analiz yapabilen enerji simülasyon yazılımları ile görülebilmektedir. Dolayısı ile yeşil bina sertifikalarında bina enerji modellemesinin yapılması yüksek oranda puan katkısı sağlamaktadır Previous slide Next slide Enerji Modellemesi Nasıl Yapılır? Binanın tamamı; yalıtım malzemeleri, ısıtma, soğutma ve havalandırma ekipmanları, aydınlatma aygıtları, enerji tüketen tüm ekipmanlar, mahallerde çalışacak veya yaşayacak insan sayıları ve aktivite çeşitleri ile birlikte bilgisayar yazılımında oluşturulur. Oluşturulan bu model, inşaatın yapılacağı bölgenin iklim koşullarına ve son 10 yıllık meteorolojik bilgilerine dayalı olarak çalıştırılır. Bu aşamada binadaki tüm sistem ve verilerin birbirleri ile etkileşimleri de dikkate alınarak saatlik bazda enerji tüketim değerleri hesaplanmaktadır. Enerji simülasyonu ile yapıların saatlik, günlük, aylık ve yıllık enerji tüketimleri henüz tasarım aşamasında iken her bir sistem için ayrı ayrı görülebilmektedir. AECO BEM çalışmalarında EnergyPlus altyapısını kullanmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda, tüketen sistemlerin tümü için saatlik enerji kullanımı ayrı ayrı görülebilmektedir. Verilerin doğru ve detaylı girilmesi ile, binanın işletme sürecinde karşılaşacağı faturalara çok yakın değerler alınabilmektedir. Bina Performans Modellemesi? Bina Performans Modellemesi ile başka yollarla kolayca cevaplanamayan sorulara çözüm bulunabilmesi mümkündür. BPM’in başlıca kullanım örnekleri şunları içerir: Mimari Tasarım Mimarlar BPM’i, enerji verimliliği yüksek binalar tasarlamak için, özellikle de ön inşaat maliyetleri ile operasyonel enerji maliyetleri arasındaki niceliksel değişimleri bildirmek için kullanırlar. Birçok durumda, BPM hem enerji maliyetlerini hem de ön inşaat maliyetlerini düşürebilir. HVAC Tasarım ve İyileştirme Binaların HVAC sistemleri büyük ve karmaşık olabilir. BPM, makine mühendislerinin bina ısıl yüklerini verimli bir şekilde karşılayan HVAC sistemlerini tasarlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu sistemler için kontrol stratejilerinin tasarlanması ve test edilmesi BPM ile sağlanabilir. Bina Performans Değerlendirmesi BPM, belirli bir kullanım ve kontrol koşullarına göre bir binanın enerji performansını değerlendirmek için kullanılabilir. Enerji performans derecelendirmesi, performansa dayalı çıktı veren yeşil bina sertifikaları, finansal teşvikler, yasalara uyum gibi süreçlerin temelini oluşturur.

Bina Optimizasyonu

Optimisation* Bina optimizasyonu, enerji verimliliğini, konforu ve genel işletme maliyetlerini iyileştirerek yapıların daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelmesine yardımcı olan bir süreçtir. Bu süreç, modern teknolojiler ve stratejiler kullanarak enerji tüketimini azaltır, iç ortam kalitesini artırır ve binaların karbon ayak izini düşürür. İçerik Optimizasyon Nedir? Enerji simülasyon yazılımları ile yapılan bina optimizasyonu, enerji ve kaynak kullanımını en aza indirerek yapıların performansını ve sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkaran bir dizi teknik ve stratejiyi içerir. Bu süreç, yapıları daha verimli, konforlu ve çevre dostu hale getirerek, enerji maliyetlerini düşürmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Enerji simülasyonları, enerji tüketimini azaltan, iç ortam kalitesini artıran ve binaların karbon ayak izini düşüren modern teknolojiler ve stratejiler kullanarak bu optimizasyon sürecini kolaylaştırır. Bina Optimizasyonu Nasıl Yapılır? Bina optimizasyonu, aşağıdaki adımları içeren kapsamlı bir süreçtir: Enerji Denetimi: İlk adım, mevcut duruma ait enerji tüketimini ve performansını değerlendirmek için bir ön çalışma gerçekleştirmektir. Bu, enerji kayıplarını ve yapılabilecek iyileştirmeleri tespit ederek iyileştirme fırsatları belirlemeye yardımcı olur. Bina Modeli Oluşturma: 3 boyutlu bina modeli enerji modellemesi yazılımında oluşturulur. Tasarlanan bina geometrisini, malzemelerini ve sistemlerini detaylı bir şekilde tanımlamayı sağlar. Bu model, enerji performansının doğru bir şekilde analiz edilmesi için temel teşkil eder. Enerji Simülasyonu: Enerji simülasyonu ve analizi enerji modelleme araçları kullanılır. Bu sayede, farklı senaryolar, sistemler ve teknolojilerin enerji performansı karşılaştırılabilir ve en uygun çözümler belirlenebilir. Optimizasyon Stratejileri: Bina performansını iyileştirmek için en uygun optimizasyon stratejileri, önceki adımlardan alınan bilgiler ile uygulanır. Bu stratejiler arasında bina yönelimi, saydam/opak cephe oranı, ısı yalıtımı, hava sızdırmazlık, doğal havalandırma, enerji verimli aydınlatma ve HVAC sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri gibi birçok değişken bulunabilir. Raporlama: Optimizasyon sürecinin sonunda, bina enerji performansı, iyileştirme önerileri hakkında detaylı raporlar sunulur. Bu raporlar, bina sahipleri ve yöneticilerinin daha bilinçli kararlar almasına ve enerji verimliliği yatırımlarını planlamasına yardımcı olur. Previous slide Next slide Bina Optimizasyonu Neden Gereklidir? Enerji Tasarrufu: Bina optimizasyonu, enerji tüketimini azaltarak enerji maliyetlerini düşürür ve enerji verimliliğini artırır. Bu sayede, bina sahipleri ve işletmeler, önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirler. Çevresel Etki: Enerji verimli binalar, sera gazı emisyonlarını azaltarak küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur. Bina optimizasyonu, binaların çevresel etkisini en aza indirir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynar. Konfor ve İç Ortam Kalitesi: bina enerji simülasyon yazılımları ile bina optimizasyonu, bina sakinlerinin konforunu ve iç ortam kalitesini artırır. Bu, sağlığı, verimliliği ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. Uzun Vadeli Değer: Enerji verimli binalar, daha düşük işletme ve bakım maliyetleri nedeniyle uzun vadede daha fazla değer sunar. Bina optimizasyonu, binaların ömrünü uzatır ve gayrimenkul yatırımlarının değerini artırır.