EDGE Danışmanlığı

EXCELLENCE IN DESIGN FOR GREATER EFFICIENCIES* EDGE Yeşil Bina Sertifikası Dünya Bankasının kuruluşu olan IFC tarafından geliştirilmiştir ve 150’den fazla ülkede yer almaktadır. EDGE Türkçe’de “Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda Mükemmellik” anlamındaki cümlenin baş harflerinin kısaltmadır. × Dismiss this alert. İçerik EDGE Sertifikası Nedir? EDGE sertifikası, yeşil sertifikalandırmayı hızlı ve kolay hale getirerek çevresel sorumluluk bildirimi yapmanızı sağlar. Diğer yeşil bina sertifikalarından farkı daha hızlı, kolay ve uygun maliyetli olmasıdır. Gönüllülük esasına dayanan sistem, yeni inşaat projeleri ya da mevcut binalar dahil birçok bina tipi için uygunluk göstermektedir. EDGE yeşil bina sertifikası ile enerji ve su tasarrufu yapan, işletme maliyetlerinin azaltıldığı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sera gazı salınımlarının azaltılması ile katkı sağlayan yapıların inşa edilmesi hedeflenmektedir. EDGE Sertifikası Nasıl Alınır? EDGE Sertifikası, yalnızca projenin EDGE gerekliliklerine yönelik üçüncü taraf onayından sorumlu olan GBCI tarafından verilebilir. AECO, EDGE yeşil bina sertifikası için danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık hizmeti kapsamında, EDGE sertifikasının alınması için gerekli tüm ön koşul kontrolleri yapılır ve ardından tasarım ile inşaat çalışmaları için gereklilikler proje paydaşları ile paylaşılarak sertifikasyon sürecine devam edilir. EDGE sertifikalandırma sistemi; enerji tüketimde, su tüketiminde ve malzemelerde gömülü olan enerjide minimum %20 tasarrufu hedefler. Tüm bu hedefler kontrol edilirken, tasarlanan bina yerel şartlara uygun oluşturulmuş bir bina ile karşılaştırılır. Tasarruf oranının artması EDGE sertifika seviyesini de artırmaktadır. EDGE Sertifika Seviyeleri Neler? EDGE sertifika sistemi eşik değerler üzerine kuruludur. 3 farklı EDGE sertifika seviyesi bulunmaktadır. Bunlar Yalın (Certified), İleri Seviye (Advanced) ve Sıfır Karbon (Zero Carbon) olarak isimlendirilmiştir. Sağlanan tasarruf değerleri sertifika seviyesini belirlemektedir. AECO proje sahibinin talepleri doğrultusunda hedeflenen sertifika seviyesine ulaşılması için projenin tüm süreci içerisinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. EDGE Danışmanlığı AECO, EDGE sertifikası için baştan sona danışmanlık hizmeti sunmaktadır. EDGE sertifikasının ön koşulu olan tüm çalışmalar hizmet kapsamına dahil edilmekte, süreç içerisinde ön koşullardan kaynaklanan ek maliyetler çıkartmamaktadır.EDGE yeşil bina sertifikası için kayıt ücreti her bir proje için sabittir. EDGE sertifikasyon süreci kapsamında tasarım ve inşaat süreçlerinde yapılan çalışmalar denetçiler tarafından GBCI’a raporlanmaktadır. GBCI tarafından alınan sertifika ücreti ise projelerin kapalı otopark alanı hariç toplam alanına göre değişmektedir. AECO tarafından tüm süreci kapsayan danışmanlık hizmet teklifi içerisinde sertifika kayıt ve inceleme bedellerine de yer verilmektedir.

LEED Danışmanlığı

LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN* LEED, USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan sertifika sistemidir. LEED danışmanlığı, projelerin sertifikaya maliyet etkin biçimde ulaşması için verilen hizmetlerdir. LEED Türkçe’de “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamındaki cümlenin baş harflerinin kısaltmadır. × Dismiss this alert. İçerik LEED Sertifikası Nedir? LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Yeşil Bina Derecelendirme Sistemidir. LEED, yeni binalar (NC), mevcut binalar (EBOM), Core&Shell yapılar (C&S), ticari iç mekanlar (CI), okullar, veri merkezleri, depolar gibi bir çok farklı değerlendirme sistemi sayesinde tüm yapı türleri için alınabilmektedir. AECO, LEED danışmanlığı için tam kapsamlı hizmet vermektedir. LEED çevre dostu yeşil bina sertifikası, binalarda enerji, su ve doğal kaynak tasarrufunun sağlanması, daha az atık üretilmesi ve insan sağlığının desteklendiği binaların tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi için oluşturulmuştur. Çevreye duyarlı yapı sertifikası sürecine katılım; yenilik, liderlik, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk anlamlarını taşımakta olduğu gibi binanın özelliklerine dair dünyaca tanınan üçüncü taraf sertifika imkanı da sunmaktadır. LEED yeşil bina sertifikası, değerlendirme kriterleri ve aşamaları ile ilgili detaylı bilgi için LEEDsertifikası.com web sitesini ziyaret edebilir; LEED danışmanlığı için teklif almak isterseniz teklif formumuzu doldurabilirsiniz. LEED Sertifikası Nasıl Alınır? LEED sertifikasyon sistemi USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş olup, sertifika üçüncü taraf onayından sorumlu olan GBCI (Green Business Certification Inc. – Yeşil İş Sertifikasyon Kurumu) tarafından verilmektedir. LEED Danışmanlığı kapsamında, sertifikanın alınması için gerekli tüm ön koşul kontrolleri yapılır ve ardından tasarım ile inşaat çalışmaları için gereklilikler proje paydaşları ile birlikte değerlendirilerek sertifikasyon sürecine devam edilir. Projenin yeni bina olması durumunda, binanın kullanıma açılmasına yakın süreçte, mevcut bina olması durumunda ise performans süresinin tamamlanması ile LEED sertifikası alınır. LEED yeşil bina sertifikasyon sürecinin aşamaları için tıklayınız. LEED Sertifika Seviyeleri Neler? LEED sertifikasyon sistemi puanlama üzerine kuruludur ve alınan toplam puanlar ile sertifika seviyesi belirlenmektedir. LEED sertifikasyon sistemlerinin tümünde, alınabilecek toplam 110 puan bulunmaktadır. LEED ön koşullarını sağlayan projeler, topladıkları puanlara göre belirlenen seviyede sertifika almaya hak kazanırlar. Yandaki grafikte gösterilen puanlara göre belirlenmiş 4 farklı LEED sertifika seviyesi bulunmaktadır: Yalın, Gümüş, Altın, Platinum. Ön koşul gerekliliklerini sağlayan ve 40 puan barajını aşan projeler topladıkları puanlara göre belirlenen seviyede LEED sertifikasını almaya hak kazanırlar. AECO proje sahibinin talepleri doğrultusunda hedeflenen sertifika seviyesine ulaşılması için LEED danışmanı olarak hizmet vermektedir. LEED Sertifikası Hangi Konuları İçerir? LEED puanlama sisteminde yer alan 110 puan etki ve ilgi alanına göre ana kategorilere ayrılmıştır. Her kategorinin farklı puanı bulunmakta olsa da bir çok LEED kriteri bir diğeri ile ilişkilidir. 6 ana kategori ve 3 yardımcı ana başlık bulunmaktadır. Ana kategori isimleri aşağıdadır: Konum ve Ulaşım Sürdürülebilir Sahalar Su Verimliliği Enerji ve Atmosfer Malzeme ve Kaynaklar İç Mekan Kalitesi İnovasyon Bölgesel Öncelik Bütünleşik Süreç Yönetimi

YeşilSertifika Danışmanlığı

YES-TR olarak da bilinmektedir Yeşil Sertifika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmekte olan; binanın çevre standartlarına göre tasarlandığını ve inşa edildiğini kanıtlayan bir yeşil bina derecelendirme sistemidir. İçerik YeşilSertifika Nedir? Çevre dostu ve sürdürülebilir binalara üçüncü ve tarafsız bir kuruluş tarafından verilen sertifikalara Yeşil Sertifika adı verilmektedir. Bakanlık tarafından verilen ve bir binanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını belgeleyen bir sertifika olarak da açıklanabilir. Bu konuda danışmanlık yapabilmek için bakanlık tarafından belirlenen koşullar bulunmakta olup, uzmanlık sertifikası alınmalıdır. YESU olarak kısaltılan uzmanlık belgesine sahip olan kişiler ve kurumlar tarafından çevre dostu bina danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. AECO, uzman ekibi ile yeşil bina danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yeşil sertifika uzmanı tarafından yönetilen sertifikasyon süreci sonrasında, değerlendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme ile binaya veya yerleşmeye verilen belgeye denir. Yeşil Sertifika Hangi Projelere Alınabilir? Yeşil Sertifika, yeni inşaatlar ya da mevcut yapılar için uygunluk göstermektedir. Bir adet yapıdan, mahalle ölçeğinde projelere kadar sertifikasyon mümkündür. Sertifika alınabilecek yapı tipleri oldukça geniştir: ofis, konut, hastane, hotel, okul, endüstriyel tesis ve diğer yapı türleri için sertifika alınabilir. Küçük ya da büyük, her bir yapıda yapılacak sürdürülebilir iyileştirme dünyamız için emisyon, su ve doğal kaynaklar açısından faydalıdır. Dolayısı ile küçük ya da büyük her bina için öevre dostu bina sertifikasının alınması kurumsal sürdürülebilirliğin önemli bir adımıdır. Binalarınıza YeşilSertifika almak, su, enerji ve atık açısından sürdürülebilir olmasını sağlamanın ve bunu belgelemenin en iyi yoludur. Yeşil bina sertifikası almanın çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik faydaları da vardır. Yeşil bina sertifikası ile firmanızı pazarda daha rekabetçi hale getirebileceksiniz. Binalar ile yerleşmeler için yeşil sertifika yönetmeliği kapsamında, yes-tr belgesi almak isteyen kurumlar AECO’nun yeşil bina sertifika için sunduğu hizmetlerden yararlanabilirler. Birlikte yol haritası çizmek ve projeniz hakkında görüşebilmek isteriz. Lütfen aşağıdaki formumuzu doldurun ya da bizimle iletişime geçiniz. YeşilSertifika Uzmanı Kimdir? Nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitici kurum veya kuruluşlar tarafından verilen eğitimde başarılı olan kişilere verilen ümvandır. Yeşil Sertifika’nın Bedeli Ne Kadar? Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi olan YeS-TR için kayıt ve değerlendirme bedeli dönem dönem değişiklik göstermektedir. Kayıt bedeli yapı başına alınmakta ve değerlendirme bedeli ise yapının alanına göre değişiklik göstermektedir ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenmektedir.  Projeniz için YeS-TR kayıt ve değerlendirme bedelleri ile danışmanlık ücretimizi içeren teklifimiz için web sitemizdeki formu doldurmanız yeterlidir. Yeşil Sertifika Uzmanımız en kısa sürede teklif ile birlikte geri dönüş yapacaktır.   YeS-TR Teklifi YeS-TR için AECO tarafından hazırlanan web sitemizde yer alan formumuza aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz. Teklif Formu