Pirnus 10

İstanbul’da yer alan Pirnus 10 binası, AECO danışmanlığında LEED Gold sertifikası aldı. Proje, LEED Altın sertifikayı LEED Yeni Binalar (New Construction) sertifikasyon sistemi kapsamında 68 puan ile almaya hak kazandı

Pirnus 10 - Altınbaş Ofis Projesi

LEED Sertifikası Bilgileri

Yapılan Çalışmalar

Pirnus 10 binasının daha önceden geliştirilmiş arazi üzerinde yer alması, konumunun temel servislere ve toplu ulaşıma olan yakınlığı, park kapasitesinin azaltılması ve böylece bina kullanıcılarının toplu ulaşıma teşvik edilmesi ve alternatif ulaşım yöntemlerinin uygulanması ile sürdürülebilir sahalar başlığından 19 puan alınmıştır.

Projeye yağmur suyu deposunun kalite ve kontrol gerekliliklerine uygun olarak dahil edilmesi, çatı ve çatı dışı alanların tümünde ısı adasının azaltılması için SRI değeri yüksek malzemelerin seçilmesi ile sürdürülebilir sahalar başlığından 4 puan daha alınmıştır.

İçeride su armatürü ve rezervuarlar, dışarıda ise peyzaj ve sulama sistemi seçimleri su tasarrufu göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Standart bir yapıya göre %46 su tasarrufunda bulunan proje, sahip olduğu su verimliliği sayesinde 8 puan almıştır.

Enerji tüketiminin azaltılması için yapılan çalışmalar neticesinde, bina genelinde ASHRAE 90.1-2007 standardına göre %33.8 enerji tasarrufu sağlanmıştır. AECO’nun LEED sertifika danışmanlığında temel test ve devreye alma çalışmaları yapılan binada ayrıca ileri seviye enerji ölçümü yapılmaktadır. Enerji ve Atmosfer başlığından 14 puan alınmıştır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda inşaat süresince kullanılan malzemelerin %23’ü geri dönüştürülmüş içeriğe sahip ürünler arasından seçilmiştir. Yine kullanılan malzemelerin %34’ü, 800km içerisinde hammaddesi çıkartılmış ve üretilmiş malzemeler arasından seçilmiştir. Yapılan çalışmalar ile Malzeme ve Kaynaklar başlığından 4 puan alınmıştır.

AECO danışmanlığında oluşturulan İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı inşaat süresince başarı ile takip edilmiş, iç mekan hava kalitesinin artmasına yardımcı olacak düşük emisyonlu malzemelerin seçilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, iç mekan kalitesinin kriterlerinden iç aydınlatma, ısıl konfor, taze hava kriteleri sağlanmış ve İç Ortam Kalitesi başlığından 10 puan alınmıştır.

Projede yapılan inovatif çalışmalar ile bölgesel öncelik kriterleri kapsamında 9 puan alınmış, toplamda 68 puan ile LEED GOLD (Leed Altın) sertifika seviyesine ulaşılmıştır.