Royal Uzungöl Hotel

Trabzon Uzungöl’de bulunan proje AECO danışmanlığında LEED Gold sertifikası aldı. Proje, LEED Altın sertifikayı Mevcut Binalar (Existing Buildings: Operation and Maintenance) sertifikasyon sistemi kapsamında 66 puan ile almaya hak kazandı.

Royal Uzungöl Hotel Projesi

LEED Sertifikası Bilgileri

Yapılan Çalışmalar

Projenin alternatif ulaşım seçeneklerine sahip olması, ısı adası etkisini azaltacak uygulamaları ve AECO tarafından hazırlanan erozyon kontrol, peyzaj ve haşere yönetim planlarının uygulanması dolayısı ile sürdürülebilir sahalar başlığından 17 puan alınmıştır.

Su armatürleri, rezervuarlar ve peyzaj alanlarının yerel bitkilerden oluşması sayesinde su tüketiminin azaltılması sağlanmıştır. Standart bir yapıya göre %30 su tasarrufunda bulunan proje, sahip olduğu su verimliliği sayesinde 11 puan almıştır.

AECO danışmanlığında enerji etüdü çalışmaları tamamlanmış ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan iyileştirme çalışmaları sonucuna göre  binanın enerji verimliliği performansı ENERGY STAR portfolio manager ile ölçülmüş ve skoru 82 olarak hesaplanmıştır. Enerji ve Atmosfer başlığından 16 puan alınmıştır.

Tesisin işletim sürecinde çıkan atıkların geri dönüşümü sağlanmış, AECO danışmanlığında oluşturulan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası başarı ile takip edilmiş; elektrikli ekipman, civa miktarı düşük lamba, gıda ve sürekli tüketim malzemeleri sürdürülebilir satın alma politikasına uygun olarak seçilmiştir. Yapılan çalışmalar ile Malzeme ve Kaynaklar başlığından 7 puan alınmıştır.

AECO danışmanlığında oluşturulan Yeşil Temizlik Politikası başarı ile takip edilmiş, iç mekan hava kalitesinin artmasına yardımcı olacak temizlik ekipman ve ürünlerinin seçilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, iç mekan kalitesinin kriterlerinden aydınlatma kontrolü ve taze hava kriterleri sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde İç Mekan Kalitesi başlığından 7 puan alınmıştır.

Projede yapılan inovatif çalışmalar ile bölgesel öncelik kriterleri kapsamında 8 puan alınmış, toplamda 66 puan ile LEED ALTIN sertifika seviyesine ulaşılmıştır.