Denge Plastik GEPOSB Fabrika

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Denge Plastik fabrika proje LEED v4 Silver sertifikası aldı. Proje, LEED Gümüş sertifikayı Yeni Binalar ve Büyük Yenilemeler (New Construction and Major Renovations) sertifikasyon sistemi kapsamında 57 puan ile almaya hak kazandı.

Denge Plastik GEPOSB Fabrika Projesi

LEED Sertifikası Bilgileri

Yapılan Çalışmalar

Denge Plastik GEPOSB Fabrika projesinin daha önceden geliştirilmiş arazi üzerinde yer alması, konumunun temel servislere ve toplu ulaşıma olan yakınlığı dolayısı ile konum ve ulaşım başlığından 8 puan alınmıştır.

Mevcut binada bulunmayan yağmur suyu deposu projeye dahil edilmiş, sahanın tümünde ısı adasının azaltılması için SRI değeri yüksek malzemeler seçilmiş ve çevre aydınlatma sisteminin tasarımında ışık kirliliğinin azaltılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında sürdürülebilir sahalar başlığından 5 puan alınmıştır.

İçeride su armatürü ve rezervuarlar, dışarıda ise peyzaj ve sulama sistemi seçimleri su tasarrufu göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Standart bir yapıya göre %45 su tasarrufunda bulunan proje, sahip olduğu su verimliliği sayesinde 7 puan almıştır.

Enerji tüketiminin azaltılması için yapılan çalışmalar neticesinde, endüstriyel tesis ve ofis alanları toplamında ASHRAE 90.1-2010 standardına göre %20,5 enerji tasarrufu sağlanmıştır. AECO danışmanlığında temel test ve devreye alma çalışmaları yapılan binada ayrıca ileri seviye enerji ölçümü yapılmakta ve yenilenebilir enerji sistemleri ile enerji üretimi sağlanmaktadır. Enerji ve Atmosfer başlığından 12 puan alınmıştır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda mevcut binanın %56’sı yeniden kullanılmıştır. İnşaat süresince çıkan atıkların %75’i ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanmış, kullanılan malzemelerin çoğunluğu çevresel ürün beyanı (EPD) sağlayan üreticiler arasından seçilmiştir. Yapılan çalışmalar ile Malzeme ve Kaynaklar başlığından 6 puan alınmıştır.

AECO danışmanlığında oluşturulan İç Mekan Hava Kalitesi Yönetim Planı inşaat süresince başarı ile takip edilmiş, iç mekan hava kalitesinin artmasına yardımcı olacak düşük emisyonlu malzemelerin seçilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, iç mekan kalitesinin kriterlerinden iç aydınlatma, ısıl konfor, taze hava ve günışığı & manzara kriteleri sağlanmış ve İç Mekan Kalitesi başlığından 11 puan alınmıştır.

Projede yapılan inovatif çalışmalar ile bölgesel öncelik kriterleri kapsamında 8 puan alınmış, toplamda 57 puan ile LEED GÜMÜŞ sertifika seviyesine ulaşılmıştır.